Angela Aki - SakuraIro (Letra)

SakuraIro

Kawaso nii sai teta
sakura na mi ki wo
towo kite you kuto
futari de aru ita
sekai mino miko made
akira sarete mo
Tarasoni nami ka kude
motto,motto,motto...
Shiga uno
nakareto ai no hasa nani
oshitaanata wo oshirata
yeah yeah yeah
Estribillo
Kuichite kute de wa tachireta
ana koro wa futari ra iru
sakurairo
no wa mata ura sure nai
zuutto,zutto,zutto...

Sakurairo...
Sakura iro futri o
“watashi to”

fuyu sato
kokoro no nakade
ima demo
yasashi ku
kimo kuyo
sugu nau tada kio ga...

yeah yeah yeah

Kuichite kute de wa tachireta
ana koro wa futari ra iru
sakurairo
no wa mata ura sure nai
zuutto,zutto,zutto...

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

-----
Todo el material aportado en el blog es totalmente gratis pero NO olvides apoyar a tus artistas favoritos comprando su material original.


YesAsia - JpopHelp - CDJapan - Amazon
-----

Comentarios Recientes

Visitantes


contador de visitas para web

Vistas a la página totales